Waarom zijn investeringen in universiteiten nu nodig?

  • Zonder investeringen zijn de toppositie van Nederland en de hoge kwaliteit van ons wetenschappelijk onderwijs niet houdbaar.
  • Nederland geeft slechts 2,2% van het bbp uit aan onderwijs en innovatie, daarmee haalt het kabinet haar eigen doelstelling van 2,5% niet eens, laat staan de Europees afgesproken ambitie van 3%.
  • Universiteiten worden in steeds grotere mate afhankelijk van een onzekere derde geldstroom (EU, gezondheidsfondsen en private partijen) voor onderzoek. Externe financiers zijn minder geneigd om risicovol én daarmee baanbrekend onderzoek te financieren, wat de Nederlandse innovatiepositie bedreigt.
  • De competitie voor onderzoeksbeurzen is zo groot dat zelfs bij de best mogelijke beoordeling van de aanvraag de aanvrager soms geen geld krijgt om haar onderzoek uit te voeren. Daardoor dreigen we excellent talent te verliezen dat teleurgesteld stopt met wetenschap.
  • De tijd die onderzoekers aan aanvragen (externe financiering) moeten besteden kunnen zij niet besteden aan goed wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.
  • We moeten uitval van docenten en wetenschappers voorkomen. Er wordt nu structureel overgewerkt.

Zijn investeringen nog wel nodig na het recente corona-pakket voor het onderwijs?

Van de 8,5 miljard die is toegezegd voor het hele onderwijs (van basisschool tot universiteit) gaat slechts een klein deel naar de universiteiten. Het gaat bovendien met name om middelen die universiteiten eenmalig in 2021 en 2022 krijgen om de achterstanden als gevolg van corona in te halen. Het pakket bevat daarnaast compensatie voor de enorme extra groei in studentenaantallen die universiteiten te verwerken hebben gekregen sinds corona. Het pakket doet kortom niets aan de structurele onderfinanciering die voor corona al was ontstaan doordat de financiering van onderzoek niet meegroeide met het stijgende aantal studenten.

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Lees dan ook de FAQ of neem contact met ons op.