Er is daardoor te weinig geld voor onderwijs, te weinig tijd, te weinig verbinding tussen goed onderwijs en goed onderzoek. Ook de financiering van onderzoek groeit al jaren niet mee met het stijgend aantal studenten. Die financiering van onderzoek is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van onderwijs.

Door de structurele onderfinanciering én de koppeling van financiering aan de studentenpopulatie moeten universiteiten te vaak docenten inzetten die alleen lesgeven en geen ruimte hebben voor onderzoek. Het wetenschappelijk onderwijs verarmt, doordat deze docenten geen onderzoek kunnen doen. Juist die verwevenheid van onderzoek en onderwijs is essentieel voor de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs. Alleen als studenten college krijgen van ervaren onderzoekers en zelf leren participeren in onderzoeksprojecten, lukt het om academische vaardigheden te ontwikkelen.

En juist in de huidige tijd zijn wetenschap en wetenschappelijk opgeleide mensen essentieel omdat:

  • Onderzoek en innovatie cruciaal zijn voor duurzaam economisch herstel.
  • Wetenschap helpt om wereldwijde problemen op te lossen zoals de energietransitie.
  • We zonder wetenschap geen oplossing voor crises zoals de COVID-pandemie kunnen vinden.
  • We ook buiten de wetenschap de kritische onderzoekende houding van wetenschappelijk opgeleiden nodig hebben om onze maatschappij draaiende te houden.
Rijksbijdrage per student is tussen 2000 en 2018 met ruim 25% afgenomen

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Lees dan ook de FAQ of neem contact met ons op.